dinsdag 16 juni 2015

Operationeel Manager bij Deventer ZiekenhuisHet Deventer ziekenhuis is, als lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), een ziekenhuis waar een grote focus ligt bij opleiding en ontwikkeling. Wij beschikken dan ook over een groot aantal specialistische opleidingen. Jaarlijks worden 20.000 patiënten opgenomen en bezoeken 300.000 patiënten de poliklinieken. Het ziekenhuis heeft ruim 2150 medewerkers, 155 medisch specialisten en 80 vrijwilligers, die in een sfeer van collegialiteit en vertrouwen aan kwaliteit en service werken. Het Deventer Ziekenhuis is financieel gezond en heeft landelijk zeer hoge scores op het gebied van patiënttevredenheid en gastvrijheid. Met een medewerkertevredenheid van een 7,8 scoren we in de top 3 van de STZ ziekenhuizen.

De nieuwe werkplek
In de zomer van 2014 is een nieuwe DZ strategie 2014-2017 vastgesteld. Om de uitwerking van deze strategie succesvol te laten zijn, zijn er programmateams ingesteld, die afdelingsoverstijgend, op thema, zaken uitwerken waarbij er een focus ligt op inrichting van zorgpaden. Binnen de diverse organisatieonderdelen wordt in lijn met deze strategie gewerkt aan de effectuering van de plannen. Dit vraagt, naast de dagelijkse operationele gang van zaken, extra inzet (en competenties) van een operationeel manager. De operationeel manager is werkzaam in de driehoek zorgmanager - medisch manager – operationeel manager.
De poliklinieken, die gegroepeerd zijn in clusters, vallen onder de verantwoordelijkheid van zorggroep 1 en 2. De impact van de gewijzigde strategie maakt het noodzakelijk dat er een herverdeling van de afdelingen in clusters plaatsvindt waardoor er vacatures ontstaan in het operationeel management.

Daarom hebben wij meerdere openstaande posities voor de functie van:


Operationeel Manager(3 collega’s voor 32 - 36 uren per week) voor (poliklinische) zorgafdelingen


Het betreft cluster 1: poliklinieken Dermatologie/Plastisch Chirurgie, cluster 2: poliklinieken Kaak/KNO en cluster 3: polikliniek Longziekten en aandachtsgebied Palliatieve Zorg. Omdat de realisatie van de plannen vanuit de nieuwe strategie inzichten kunnen geven, die leiden tot andere aandachtsgebieden, zijn wij op zoek naar collega’s die interesse hebben in een managementfunctie zorgbreed, en niet specifiek voor de genoemde clusters.

Wat gaat u doen?
Het is de taak van de operationeel manager om de poliklinische processen binnen het cluster, in afstemming met de medisch manager en de zorgmanager, voor zowel de medewerkers als de patiënt, efficiënt te organiseren om de doelstellingen te realiseren.
Hierbij:
 • geeft u leiding aan circa 25 medewerkers binnen het cluster;
 • formuleert u een jaarplan voor de polikliniek en doet voorstellen aan de zorgmanager en medisch manager met betrekking tot de korte, middellange en lange termijnplannen in lijn met de strategische doelstellingen van DZ;
 • beheert, bewaakt en geeft u sturing aan productie, exploitatie, budget en inventaris van het cluster, en houdt daarbij rekening met de belangen van de patiënt, het ziekenhuis en de medisch specialisten;
 • bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg;
 • coördineert u veranderprocessen binnen het cluster. Overleg met de medisch managers, de zorgmanager en uw collega operationeel managers is hierbij noodzakelijk;
 • participeert u of u doet een bijdrage, indien van toepassing, in een van de programmateams.

Wat vragen we van u?
 • U heeft een afgeronde opleiding op HBO-niveau aangevuld met een management en/of bedrijfskunde opleiding.
 • U heeft ervaring opgedaan in een leidinggevende functie en beschikt over aantoonbare managementkwaliteiten. U bent zich bewust van de effecten van uw stijl van leidinggeven op uw omgeving en u kunt, waar nodig, uw stijl aanpassen om de doelstellingen te bereiken.
 • U kunt op tactisch en operationeel niveau beslissingen nemen en heeft vervolgens inzicht in de gevolgen van de genomen besluiten, zowel voor uw eigen als betrokken afdelingen.
 • U neemt in het kader van veranderingsprocessen initiatieven, komt met ideeën en zorgt voor duurzame implementatie.
 • U heeft een efficiënte bedrijfsmatige benadering en speelt in op de vragen van de interne en externe klanten (o.a. patiënten, specialisten en huisartsen).
 • U bent van nature proactief en denkt twee stappen vooruit, waardoor u zichtbaar resultaatgericht bent.
 • U bent communicatief vaardig en sensitief, zonder aan daadkracht en enthousiasme in te boeten.
 • U geeft op een inspirerende, verbindende en coachende wijze leiding.
 • Daarnaast beschikt u, bij voorkeur, over actuele kennis van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en heeft u kennis van bedrijfsprocessen in een ziekenhuisorganisatie.

Ons aanbod
Wij bieden u een afwisselende baan in een professionele, service- en patiëntgerichte organisatie.

Wij stimuleren en dragen bij aan ontwikkeling van onze medewerkers. Voor de leidinggevenden wordt een traject leiderschapsontwikkeling voorbereid, deze gaat eind van dit jaar van start.

Wij bieden een uitdagende tijdelijke functie voor de periode van een jaar, met een vooruitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Aan deze functie is schaal FWG 55 verbonden. Het maximum bruto salaris bij deze schaal is € 3.719,-- per maand bij een volledige werkweek (36 uren per week).

Meer weten?
Meer informatie kunt u vinden op www.dz.nl en specifiek over deze functie bij zorgmanager de heer W. Hondeveld, telefoonnummer 0570-535252.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure. Tevens vragen wij bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Reageren
Uw sollicitatie kunt u aan ons richten via onze sollicitatiepagina.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


0

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen