vrijdag 22 mei 2015

Conrector Ondernemende Havo, Revius Lyceum Doorn bij Revius Lyceum DoornDe school
Het Revius Lyceum Doorn is een open christelijke scholengemeenschap voor mavo plus, havo, atheneum, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium. De school telt ca. 1.500 leerlingen en werkt met een 75-minutenrooster. Dit schooljaar is in de brugklas gestart met iPads als hulpmiddel binnen de les. Binnen het Revius Lyceum werken 110 docenten en 40 onderwijsondersteunende collega's. Het Revius werkt vanuit de overtuiging dat (jonge) mensen het beste uit zichzelf moeten halen. Daarom staan Aandacht, Ambitie en Actief leren bij het Revius hoog in het vaandel. Sinds dit schooljaar participeert de school in LeerKRACHT en komend schooljaar neemt het Revius ook deel aan De Nederlandse School.

De schoolleiding bestaat naast de rector uit vier conrectoren. De school heeft zeven jaarlaagcoördinatoren, die mentoren in een of meerdere leerjaren aansturen en daar verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzaken.

Door de verhuizing van de huidige conrector zoekt het Revius Lyceum Doorn per 1 augustus 2015 een:

Conrector Ondernemende HavoDe functie
De conrector handelt als onderwijskundig leider vanuit een schoolbreed perspectief en draagt, onder verantwoordelijkheid van de rector, zorg voor:
 1. Onderwijs en kwaliteitsontwikkeling binnen een toegewezen cluster van vakken
 2. Onderwijskwaliteit van de havo opleiding
 3. Personeelsontwikkeling en personeelszorg voor de docenten binnen het toegewezen cluster en de jaarlaagcoördinatoren binnen de opleiding
 4. Ontwikkeling van een specifieke schoolbrede beleidsportefeuille
 5. Bijdrage binnen de schoolleiding aan de integrale schoolontwikkeling, het centrale beleid van de school en in specifieke gevallen aan het centrale beleid van de CVO Groep
 6. Vertegenwoordiging van de school naar de maatschappelijke omgeving
 7. Lesgeven (zeer beperkte lestaak) binnen de eigen opleiding

Competenties
Onderwijskundig leiderschap:
De conrector heeft een heldere visie op onderwijs waardoor anderen geïnspireerd en gemotiveerd worden. De visie kan worden vertaald naar concrete plannen die samen met collega’s tot resultaten worden gebracht.

Communicatieve vaardigheden:
De conrector is mensgericht en oprecht geïnteresseerd in leerlingen, ouders en medewerkers. De conrector investeert in systematisch overleg en zorgt dat de voortgang van projecten en activiteiten voor alle betrokkenen te volgen zijn. Goed kunnen luisteren en het verhaal helder voor het voetlicht brengen horen daarbij.

Organisatiesensitiviteit:
De conrector kan onderlinge verhoudingen doorzien, alsmede het klimaat en de cultuur in de school, schat reacties van anderen vooraf juist in en speelt effectief in op het krachtenveld binnen de school.

Helderheid:
De conrector is consequent en duidelijk. De conrector is in staat om in te grijpen als mensen zich niet aan afspraken houden of ongewenst verdrag vertonen. De conrector is transparant en congruent.

Sturen op resultaten:
De conrector voert projecten soepel uit, bereikt resultaat en zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen worden gehaald.

Organisatorische kwaliteiten:
De conrector is bevlogen en daarnaast ook praktisch. De conrector weet hoe een school soepel kan worden gedraaid en zorgt ervoor dat dit een vanzelfsprekendheid wordt. Als iets voorbereid kan worden, hoeft er niet te worden geïmproviseerd. Als iets goed werkt, zorgt de conrector ervoor dat het wordt geborgd. Financiën, formatie en andere middelen worden met beleid benut.

Kennis en vaardigheden
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een onderwijsorganisatie;
 • leidinggevende ervaring binnen de havo opleiding;
 • visie en liefst ervaring met ondernemend havo onderwijs;
 • brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden van de scholengemeenschap;
 • kennis van de organisatie van onderwijskundige processen en opbrengstgericht werken;
 • kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en sectorgebonden financiële zaken (begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking);
 • inzicht in taak en werkwijze van de schoolorganisatie;
 • inzicht in de ontwikkelingen op de scholings- en arbeidsmarkt;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van onderwijskundig beleid;
 • vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen;
 • vaardigheid in het implementeren van organisatieverandering en onderwijsverandering en -vernieuwing;
 • vaardig in het leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving.

Wij bieden
De functie is ingeschaald in 13 volgens de CAO-VO. Bij een volledige betrekking bedraagt het salaris minimaal € 3.902,00 en maximaal € 5.446,00 bruto per maand, afhankelijk van werkervaring en het huidige salarisniveau. Er is sprake van een tijdelijk dienstverband voor de periode van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Er is sprake van goede secundaire arbeidsvoorwaarden binnen de CVO Groep, die in een aantal gevallen boven de regelingen van de CAO-VO uitgaan.

Informatie
Wilt u meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Ilse van Eekelen, rector, telefoon (0343) 412145. Een uitgebreide functiebeschrijving van conrector is verkrijgbaar bij de afdeling P&O, telefoon (0343) 489911, e-mail: sollicitatie@cvog.nl.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Reageren?
Hebt u interesse in deze functie op het Revius Lyceum in Doorn? Stuur dan vóór 3 juni a.s. uw reactie via onze sollicitatiepagina.

De eerste gespreksronde staat gepland voor maandag 8 en dinsdag 9 juni a.s. Het digitale assessment staat gepland omstreeks maandag 15 juni a.s. De tweede ronde gesprekken zijn op maandag 29 juni a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten