vrijdag 8 mei 2015

Applicatiebeheerder (M/V) bij GGD AmsterdamDe Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) van Amsterdam vraagt voor het bedrijfsbureau van de afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) een

Applicatiebeheerder (M/V)


Functioneel beheer t.b.v. de ondersteuning van de zorgspecifieke bedrijfsprocessen
VeiligThuis Amsterdam-Amstelland
voor 32 uur – 36 uur per week


Algemene informatie
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland. Er werken circa 1.200 mensen verspreid over verschillende locaties. De missie van de organisatie is: 'De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking. We willen gezondheidsachterstanden verkleinen en zelfredzaamheid bevorderen om participatie te verbeteren'. De grote diversiteit aan werkzaamheden van de GGD is onderverdeeld in verschillende clusters. De afdeling MGGZ is volop in beweging. Sinds 1 januari 2015 is VT een programma binnen de GGD en vindt de ondersteuning van de bedrijfsprocessen plaats vanuit het bedrijfsbureau van MGGZ.

Voor Veilig Thuis Amsterdam Amstelland zoeken wij een functioneel applicatiebeheerder die bekend is met de zorgspecifiefe applicatie processen van Veilig Thuis. VeiligThuis Amsterdam Amstelland is op 1-01-2015 gestart en zal in 2015 en 2016 verder ontwikkeld worden. Zij zal zich ontwikkelen tot een 24/7 organisatie, met een integrale werkwijze. In alle gevallen is laagdrempelige toegang tot advies en hulpverlening bij huiselijk geweld en kindermishandeling een aandachtspunt en wordt de mogelijkheid voor anonimiteit bij hulp en adviesvragen van cliënten gegarandeerd. Speciaal van belang is de doorontwikkeling en de aansluiting van de 24/7 diensten van VeiligThuis, de stedelijke crisisketen en Vangnet.

De functie functioneel applicatiebeheerder valt onder het Bedrijfsbureau MGGZ. De ondersteunende functies ten behoeve van onder andere Veilig Thuis Amsterdam Amstellanden zijn binnen dit bedrijfsbureau samengebracht. Het bedrijfsbureua heeft een uitermate zorg specifiek karakter.

Het werk
De functioneel applicatiebeheerder
 • bewaakt, analyseert en bepaalt in hoeverre de applicaties (nog) voldoen aan de gestelde of gewijzigde functionele eisen, normen, criteriavoorwaarden;
 • zorgt voor de installatie van autorisatie- en beveiligingssystemen en bewaakt het functioneren daarvan. Stelt autorisatie- en beveiligingsparameters in;
 • coördineert activiteiten rondom wijzigingen van de applicaties en begeleidt de implementatie van nieuwe versies;
 • stemt af met afdeling Informatisering & Automatisering en applicatieleveranciers
 • toetst componenten, programma’s, informatiesystemen, integratie van componenten, apparatuur, netwerken etc. aan de gedefinieerde eisen;
 • stelt testplannen op en draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering;
 • test nieuwe versies van applicatie- en systeemaanpassingen in samenwerking met de key users;
 • beheert de autorisaties;
 • zorgt voor het beheer van de functionele documentatie en AO documenten;
 • draagt beschikbare relevante kennis over aan anderen, met een vooraf gedefinieerd leerdoel;
 • zorgt voor advisering over en de uitwerking van verbetervoorstellen;
 • verzorgt rapportages;
 • controleert naleving van de procedures;
 • stelt gebruikershandleidingen op;
 • stelt gebruikersinstructies op en beheert en onderhoudt deze;
 • initieert en coördineert intern gebruikersoverleg;
 • treedt op als vraagbaak voor gebruikers bij storingen en helpt hun vragen om te zetten in oplossingen en draagt zorg voor de implementatie daarvan.

Wij vragen
 • afgeronde opleiding op HBO niveau;
 • kennis van en ervaring met databases en applicaties;
 • kennis en ervaring binnen het ict domein van (jeugd)zorg
 • kennis van bedrijfsprocessen in de maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg;
 • ervaring met zorgadministratiesystemen (liefst Impulse-USER)
 • ervaring met het aanmaken van rapportages (Excel, Oracle BI, Diver)
 • ervaring in de zorgsector;
 • persoonlijke eigenschappen zijn zelfstandigheid, pro-actief, self starter, klantgericht, analytisch en flexibel;
 • goede communicatieve eigenschappen.

Wij bieden
De aanstelling is afhankelijk van de uiteindelijke positionering van VT en vindt voorlopig plaats tot 1 januari 2017 met een proeftijd van twee maanden.
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal €2444,- tot maximaal €3590,- (salarisgroep 9) bruto per maand, bij een volledige werktijd. Verder kent de organisatie een eindejaarsuitkering.

Reiskostenvergoeding is conform de NRGA van de gemeente Amsterdam.

Informatie
Nadere inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij de heer Richard Neervoort, manager zorg en kwaliteit afdeling MGGZ telefoon: 020- 555 5473 of 06-15948175

Sollicitatie
Reageer direct via onze sollicitatiepagina.
Reageren kan tot en met 26 mei 2015, vacaturenummer 15044

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten