maandag 11 mei 2015

Beleidsadviseur (B) bij Gemeente LaarbeekLaarbeek is een jonge gemeente met ongeveer 22.000 inwoners en 120 medewerkers. Landelijk gelegen in een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving met aandacht voor zowel recreatie en toerisme als voor de bedrijvigheid. Eindhoven en Helmond liggen op korte afstand. Wij werken vanuit de vraag van de inwoners en bedrijven van onze gemeente. We hebben een platte organisatiestructuur met 3 pijlers die elk worden aangestuurd door een Pijlerhoofd, tevens MT-lid. Onze medewerkers kijken over de grenzen van hun werkterrein heen, in de hoop dat onze klanten maar één keer hun verhaal hoeven doen. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort en wij vinden het belangrijk dat we als collega’s onderling nauw samenwerken. Maar ook aan het samenwerken met inwoners, bedrijven en andere overheden hechten wij veel waarde.

De pijler burgers en bedrijven, team WABO, van de gemeente Laarbeek, heeft per direct een vacature voor de functie van:


Beleidsadviseur (B)


werkgebied APV, Drank en Horeca en Bijzondere wetten


Het betreft een structurele formatieplaats voor 32 uren per week.


Takenpakket
Juridisch:
 • Opstellen van vooraankondigingen en handhavingsbesluiten (last onder dwangsom en bestuursdwang APV, Bijzondere wetten en Bestuursdwang);
 • Beoordelen van diverse vraagstukken op juridisch en beleidsmatig vlak;
 • Verzorgen van juridische ondersteuning en het geven van advies bij vraagstukken binnen de taakgebieden, APV en bijzondere wetten;
 • Mede adviseren over het opstellen van verordeningen en beleidsregels;
 • Opstellen van verweerschriften;
 • Vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaarzaken;
 • Adviseren van burgers en collega’s inzake verschillende juridische vraagstukken;
 • Afhandelen van WOB verzoeken.

Beleid:
 • Meedenken en het ontwikkelen van nieuw beleid.

APV en bijzondere wetten:
 • Afhandeling van aanvragen voor de grote evenementen;
 • Afhandeling van klachten binnen het eigen aandachtsveld;
 • Aanspreekpunt voor de Portefeuillehouder;
 • Vertegenwoordigt de gemeente in overleggen;
 • Vakinhoudelijke begeleiding van de medewerkers in het team;
 • Verwerken van verordeningen in het gemeenteblad en de landelijke database;
 • Uitzetten van werkzaamheden bij de toezichthouders (Boa en wijk conciërge).

Profiel
Je hebt gevoel voor (politiek) bestuurlijke verhoudingen, posities en gevoeligheden en je bent je bewust van bestuurlijke effecten van het eigen handelen.
Je bent actief gericht op het behalen van concrete resultaten en doelstellingen en zet door totdat deze zijn bereikt. Je durft aanvaardbare risico’s te nemen om een bepaald voordeel te behalen of om een gunstig resultaat te bereiken. Je bent in staat duidelijk, vloeiend, correct en to-the-point schriftelijk en mondeling te communiceren, op een wijze die de aandacht vasthoudt en de boodschap doet overkomen.
Je kunt problemen ontleden in onderdelen, hoofd- van bijzaken onderscheiden en mogelijke oorzaken van problemen onderkennen.

Je hebt het vermogen en de bereidheid om binnen en buiten het eigen vakgebied en/of de eigen organisatie met anderen samen te werken.

Functie-eisen
 • HBO-opleiding (juridische richting).
 • Ervaring op het gebied van handhaving APV en Bijzondere wetten.
 • Ervaring met bestuurlijke beleidsadvisering.

Functieniveau:
Inpassing vindt plaats in de functie beleidsadviseur B, maximaal functieniveau 9 (€ 3.540,--).
Voor een omschrijving van het generieke functieprofiel met de daarbij behorende competenties wordt naar de bijlagen verwezen.

Belangstelling?
Schriftelijk solliciteren, met CV onder vermelding van functienaam en vacaturenummer LB 1501, vóór 25 mei 2015 bij Wout van der Heijden, email via onze sollicitatiepagina.

Informatie
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij de coördinator van het WABO-team, Hennie van de Wal telefoonnr. 0492-469884 of bij het pijlerhoofd, Anita Swinkels telefoonnr. 0492- 469780.
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Wout van der Heijden, Intergemeentelijk P&O-team Gemert-Bakel en Laarbeek op 0492 -378550.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten