dinsdag 21 april 2015

Advocaat-medewerker bij Gemeente AmsterdamAdvocaat-Medewerker


Aanstelling voor 36 uur per week


Vacaturenummer: 00354

De functie

Werken in het centrum van de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? De directie Juridische Zaken (DJZ) van de gemeente Amsterdam zoekt een ervaren advocaat-medewerker om het team van de Huisadvocaat te versterken.

De functie omvat de volgende taken:
  • U adviseert en procedeert namens (de diverse onderdelen binnen) de gemeente Amsterdam, hoofdzakelijk op het gebied van het privaatrecht;
  • U bent medeverantwoordelijk voor de gang van zaken bij de civiele procesvertegenwoordiging;
  • U bouwt, beheert en benut uiteenlopende netwerken;
  • U verricht overige taken, nodig voor een adequate advisering van het bestuur en voor het goed functioneren van de directie Juridische Zaken.

Wij vragen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met goede inhoudelijke en strategische adviesvaardigheden, die met overtuiging te werk gaat, geduld en doorzettingsvermogen heeft, die nuchter en flexibel is, een op samenwerking gerichte werkhouding heeft, ondernemend, klantgericht, zelfstandig en stressbestendig is en openstaat voor kritiek en suggesties. U ziet het als een uitdaging om het succes van de Huisadvocaat verder uit te bouwen en bent in staat om daartoe de nodige netwerken en contacten op te bouwen en te onderhouden. U heeft een zeer gedegen kennis van het privaatrecht in het algemeen en het verbintenissenrecht en burgerlijk procesrecht in het bijzonder. Kennis van overheidsaansprakelijkheid, bouwrecht of aanbestedingsrecht is een pré. Verder heeft u een politieke antenne en beschikt u over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. U dient in het bezit te zijn van een stagecertificaat van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast beschikt u over aantoonbare proceservaring alsmede over een ruime ervaring in juridische advisering.

Wij bieden

Deze functie is ingedeeld in schaal 12. Voor schaal 12 bedraagt het salaris maximaal € 5.207,bruto per maand bij een volledige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een aanstelling in vaste dienst waaraan een aanstelling in tijdelijke dienst bij wijze van proef voor de duur van een jaar voorafgaat. De gemeente biedt goede arbeidsvoorwaarden aan haar medewerkers zoals: mogelijkheid tot werken in deeltijd, flexibele werktijden, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en een eindejaarsuitkering.

De organisatie

De directie Juridische Zaken (DJZ) heeft binnen de gemeente Amsterdam een specialistische adviserende en regisserende rol, specifiek gericht op college, burgemeester, raad en ambtelijke top. DJZ is als centrale vakdirectie eindverantwoordelijk voor de juridische functie van de gemeente en heeft vanuit de vakinhoud een sturende en kaderstellende rol binnen de gemeente. Als gevolg van de huidige organisatieontwikkeling binnen de gemeente Amsterdam is het versterken van de juridische functie van de gemeente de belangrijkste ontwikkelopgave voor DJZ. In 2015 wordt met name ingezet op het versterken van de samenwerking tussen de juristen in de stad. De Huisadvocaat is sinds 2007 onderdeel van DJZ. Op dit moment zijn er elf advocaten in loondienst werkzaam, die zich voornamelijk bezig houden met civiele procesvertegenwoordiging voor de gemeentelijke onderdelen. Zij procederen onder meer bij rechtbanken, hoven en de Raad van Arbitrage voor de bouw.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met mr. Anna Bervoets (advocaat bij DJZ), telefoon 020-552 2489 of e-mail a.bervoets@amsterdam.nl.

De gemeente voert een diversiteitsbeleid. Dit houdt in dat de gemeente ernaar streeft dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur bij deze vacature uit naar een man en/of persoon van niet-Westerse herkomst.

Sollicitaties

Heeft u interesse in deze uitdagende functie? Uw motivatie met cv kunt u tot uiterlijk 18 mei 2015 sturen via onze sollicitatiepagina.
Richt uw sollicitaties aan Annette Neervoort, directiesecretaris bij de directie Juridische Zaken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten