vrijdag 10 april 2015

Lid voor de Raad van Toezicht bij SKOzokSKOzoK is op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht om samen met de 4 overige leden actief toezicht te houden op het bestuur en het strategisch beleid van deze actieve en innovatieve onderwijsorganisatie.


De stichting SKOzoK is een ambitieuze, enthousiaste onderwijsstichting die met zo’n 600 medewerkers onderwijs verzorgd voor bijna 6.000 kinderen op 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre.

SKOzoK is binnen en buiten haar regio een koploper in de realisatie en ontwikkeling van hoogwaardig primair onderwijs en heeft de komende jaren de volgende focuspunten:
  • excellent in leren leren
  • samen ontwikkelen van de leergemeenschap; gericht op professionalisering van de docenten
  • slimmer organiseren; noodzakelijk door de krimp van het aantal leerlingen in de regio.

SKOzok heeft een vacature voor een

Lid raad van toezichtOntwikkelopgave
Vanuit een gezonde financiële basis is de focus nu gericht op de implementatie van het recent vastgesteld koersplan, met daarin de in de context geschetste focuspunten. De huidige sfeer binnen de RvT is constructief, betrokken en ambitieus, gericht op de voortdurende ontwikkeling van SKOzoK, het CvB en de eigen toezichthoudende rol en functie als RvT. Men werkt hierbij vanuit het credo: ‘hard op de zaak en zacht op de relatie’. De verhouding tussen RvT en CvB is positief kritisch, ontwikkelt zich positief met aandacht voor distantie versus betrokkenheid, en de juiste toon en rol bij de verschillende vraagstukken.

SKozok vraagt:
De ideale kandidaat
De raad van toezicht op zoek naar een kandidaat die een specifieke achtergrond heeft als bestuurder/directeur en maatschappelijk actief en betrokken is. Een stevige persoonlijkheid die in staat is om strategisch denken vanuit toezichthouderperspectief te combineren met het kritisch meedenken met het CvB. Die ervaring inbrengt met strategie-implementatie, veranderings- en cultuurprocessen vanuit een eindverantwoordelijke rol binnen een complexe organisatie. En de kunde heeft deze kennis en ervaring effectief in te brengen als toezichthouder en daarnaast in staat is om de rol als ‘hoeder’ van de rol hygiëne te vervullen binnen de RvT.

De ideale kandidaat beschikt over de attitude om vanuit een integere en maatschappelijke betrokkenheid invulling te geven aan de eigen rol. De kandidaat beschikt over een professionele, overtuigende en kader overstijgende stijl van toezichthouden en heeft verbindend vermogen. Kan zaken tot de essentie terugbrengen en heeft een flexibele geest. Een integrale denker die goed vragen kan stellen.

Skozok biedt:
De mogelijkheid om maatschappelijk bij te dragen als toezichthouder binnen een innovatieve, vooraanstaande en ambitieuze onderwijsstichting die voortvarend de uitdagingen aanpakt op het gebied van onderwijs, krimp en governance. Leuke, constructieve en kritische collega toezichthouders en bestuurders van niveau. Ruime professionaliserings- en scholingsmogelijkheden. Honorering, binnen de kaders van de Governance Code en WNT.

Procedure:
De procedure voor de werving van kandidaten is in handen van de netwerkcombinatie Bureau voor Onderwijs Management (BVOM) en Reiander Management die samen het brede maatschappelijke middenveld afdekken.

Reageren op de functie Lid raad van toezicht?
Reacties kunnen middels brief en Cv voor 1 mei worden achter gelaten via onze sollicitatiepagina.

Voor aanvullende vragen kunt u contact op nemen met
Reian Gerrits 06- 25521615 of
Coen Massier 06-29479295

Voorselectie door het bureau vindt plaats op 12 mei
Selectiegesprekken bij SKOzoK zijn gepland op 5 juni.

Kandidaten worden verzocht deze data gereserveerd te houden in de agenda.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

* Directie, bestuur, bestuurder, management, manager, directeur, onderwijs, basisonderwijs, strategie, beleid, lid raad van toezicht
0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten