vrijdag 17 april 2015

Ervaren Griffier (M/V) bij Gemeente WaalreDe gemeente Waalre zoekt een

Ervaren Griffier (M/V)


Voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week


Waalre is met ruim 16.000 inwoners een kleine gemeente voor Nederlandse begrippen. We gaan de uitdagingen die de Rijksoverheid stelt aan door ons in hoog tempo te ontwikkelen naar een netwerkgemeente. We focussen op onze kerntaken en streven ernaar om steeds meer verantwoordelijkheden neer te leggen bij partners en inwoners. De medewerkers van de gemeente Waalre vormen een kleine kern, die in een flexibel netwerk samenwerkt met diverse partners, zoals marktpartijen, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere (lokale) overheden.

Waalre ligt in de Brainport-regio, direct onder Eindhoven. Het is een aantrekkelijke gemeente met gevarieerde bebouwing en ruim opgezette woonwijken. De vele hectares bos, heide en weilanden, stedelijke voorzieningen binnen handbereik en het hechte verenigingsleven maken dat Waalre een fijne gemeente is om te wonen, leven en recreëren.

Wat voor griffier zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een ervaren Griffier die de verantwoordelijkheid neemt voor een professionele griffie van de gemeente Waalre. Vanuit je wens om bij te dragen aan de lokale democratie staat bij jou een goede dienstverlening aan de gemeenteraad voorop.

Op basis van je ervaring en kennis kun je politieke processen goed in schatten. Je hebt politiek- bestuurlijk bewustzijn. Politieke wensen weet je om te zetten in uitvoerbare besluiten en resultaten. Je bent een gelijkwaardige partner in de driehoek Burgemeester, Gemeentesecretaris en Griffier en gericht op samenwerking.

Stevige adviseur en sparringpartner
Je treedt op als een stevig adviseur, sparringpartner en vertrouwenspersoon. Je levert een bijdrage aan de strategische termijnagenda. Door je constructieve manier van doen ben je een bruggenbouwer pur sang. Integriteit staat hoog in je vaandel. Je bent flexibel, wendbaar én koersvast. Vanuit je ervaring als griffier bij een kleine gemeente weet je om te gaan met tegenstrijdige belangen binnen en buiten de organisatie. Hierbij ben je ook alert op politieke afbreukrisico’s. Je bent communicatief vaardig en beschikt over empathisch vermogen. Je bent duidelijk en weet op tijd grenzen aan te geven. Mochten er conflicten ontstaan dan weet je daarin als mediator te bemiddelen en te handelen.

Verantwoordelijk voor een professionele griffi
Je hebt een visie op een professionele griffie in samenspel met gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Je bent initiatiefrijk en beschikt over organisatorisch vermogen. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang van de werkzaamheden. Je houdt de regie op de raadsprocessen, bent alert op de kwaliteit en afstemming van deze. Je bent stressbestendig, weet de rust te bewaren en overzicht en focus te houden. Je beschikt over een hands on mentaliteit en weet in voorkomende gevallen ook uitvoering te geven aan administratieve- en ICT processen. Je eerste opdracht is om een voorstel te doen voor de inrichting van de griffie.

Wat neem je mee?
Naast bovengenoemde functie-eisen beschik je over een HBO+ niveau, aangevuld met kennis van (gemeentelijke) wet- en regelgeving. Je hebt ervaring als griffier in een kleine gemeente.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling? Stuur dan een motivatiebrief per email én je CV uiterlijk voor 3 mei a.s. ter attentie van mevrouw Henny Eering, Medewerker P&O via onze sollicitatiepagina onder vermelding van: vacature Griffier.

Op basis van de sollicitatiebrieven wordt een selectie gemaakt. Vervolgens vinden er gesprekken met een selectiecommissie en een ambtelijke inspraakcommissie plaats. De selectiecommissie bestaat uit de burgemeester en de drie leden van de werkgeverscommissie. De ambtelijke adviescommissie bestaat uit de gemeentesecretaris en de plaatsvervangend griffier. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Wat bieden wij?
Wij bieden een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring is gebaseerd op functieniveau 12. Op grond van artikel 107 van de gemeentewet, word je door de gemeenteraad benoemd en ben je verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. De werkgeversrol heeft de gemeenteraad gemandateerd aan de werkgeverscommissie, bestaande uit drie leden. Je krijgt een tijdelijke aanstelling van 1 jaar. Bij goed functioneren wordt dit na één jaar een vaste aanstelling.

Belangstelling?
Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met Mevrouw Joke Beuger, voorzitter van de werkgeverscommissie, tel.nr. 0628069860 of de burgemeester de heer J.W Brenninkmeijer tel.nr.: 040-2282540.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten