vrijdag 3 april 2015

Operationeel Manager M/V bij Deventer ZiekenhuisEven voorstellen
Het Deventer ziekenhuis is, als lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), een ziekenhuis waar een grote focus ligt bij opleiding en ontwikkeling. Wij beschikken dan ook over een groot aantal specialistische opleidingen. Jaarlijks worden 20.000 patiënten opgenomen en bezoeken 300.000 patiënten de poliklinieken. Het ziekenhuis heeft ruim 2150 medewerkers, 155 medisch specialisten en 80 vrijwilligers, die in een sfeer van collegialiteit en vertrouwen aan kwaliteit en service werken. Het Deventer Ziekenhuis is financieel gezond en heeft landelijk zeer hoge scores op het gebied van patiënttevredenheid en gastvrijheid. Met een medewerkertevredenheid van een 7,8 scoren we in de top 3 van de STZ ziekenhuizen.

De nieuwe werkplek
Bij het centrum voor Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en KNF (CRN) is een vacature voor een

Operationeel Manager M/V


(32 - 36 uur)


De afdelingen Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en de Klinisch Neurofysiologie vormen een modern en innovatief centrum dat aangestuurd wordt door twee operationeel managers. Samen met uw collega gaat u 90 enthousiaste medewerkers aansturen,die ca. 70 fte vertegenwoordigen. Daarnaast werken er twee nucleair geneeskundigen, tien radiologen en negen assistent radiologen binnen het centrum. Het CRN vormt samen met de afdeling Apotheek en de laboratoria de Zorggroep Medisch ondersteunende diensten.

Wat gaat u doen?
Het is de taak van de operationeel manager om de onderzoek- en behandelprocessen, voor zowel de medewerkers als de patiënt efficiënt te organiseren ten einde de doelstellingen van het centrum, binnen de kaders van de zorggroep te realiseren.
 • u geeft leiding aan de diverse werkeenheden binnen het centrum;
 • u formuleert een integraal jaarplan voor het centrum en doet voorstellen aan de zorgmanager met betrekking tot de korte, middellange en lange termijnplannen;
 • u beheert, bewaakt en geeft sturing aan productie, exploitatie, budget en inventaris van het centrum;
 • u bent verantwoordelijk voor veiligheid en kwaliteit van de zorg;
 • u coördineert veranderprocessen binnen het centrum. Overleg met de medisch manager, de zorgmanager en uw collega operationeel manager is hierbij noodzakelijk.

Wat vragen we van u?
 • U heeft een relevante zorgopleiding op HBO niveau aangevuld met een managementopleiding (bijvoorbeeld middel of hoger management in de zorg);
 • U heeft aantoonbare ervaring opgedaan in een leidinggevende functie en beschikt over aantoonbare managementkwaliteiten;
 • U kunt op tactisch en operationeel niveau beslissingen nemen en heeft vervolgens inzicht in de gevolgen van de genomen besluiten;
 • U neemt in het kader van veranderingsprocessen initiatieven vooral gericht op de continuïteit van het centrum;
 • U heeft een efficiënte bedrijfsmatige inslag en speelt in op de vragen van de interne en externe klanten (o.a. patiënten, specialisten en huisartsen);
 • U bent van nature proactief en denkt twee stappen vooruit;
 • U bent communicatief vaardig en sensitief, zonder aan daadkracht en enthousiasme in te boeten.

Daarnaast beschikt u over actuele kennis van bedrijfsprocessen binnen een ziekenhuisorganisatie en u heeft bij voorkeur actuele kennis van ontwikkelingen op het gebied van Radiologie, KNF en/of Nucleaire Geneeskunde.

Ons aanbod
Een uitdagende tijdelijke functie voor de periode van een jaar, met een goed vooruitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Aan deze functie is schaal FWG 55 verbonden. Het maximum bruto salaris dat bij deze schaal hoort is € 3.664,-- per maand bij een volledige werkweek. Daarnaast kent de CAO ziekenhuizen een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Meer weten?
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de heer J.A. Oskamp, zorgmanager Zorggroep IV, telefoon 0570-535255.

Reageren
Uw sollicitatie kunt u achterlaten op onze sollicitatiepagina.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!


0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten