woensdag 1 april 2015

(Senior) Vermogensbeheerder bij UnivéWie zijn wij?
Univé is een coöperatieve organisatie die altijd dichtbij haar leden staat en gericht is op het bieden van financiële zekerheid. Eerlijkheid en transparantie zijn vanzelfsprekende uitgangspunten. Univé is een ‘mensenorganisatie’, met de Regionale Unive’s als primair verkoopkanaal. Univé is een sterk merk en de merkwaarden geven uitdrukking en richting aan de coöperatieve gedachte;
Samen: wij geloven in een samenleving waar mensen naar elkaar omzien. Bij Univé sta je er niet alleen voor!;
Zelfredzaam: mensen moeten voor zichzelf kunnen zorgen in de samenleving van vandaag. Univé helpt daarbij!;
Dichtbij: met persoonlijke dienstverlening vanuit 150 regionale kantoren, kan Univé zich ook goed inleven in de behoeften van haar leden en de samenleving. De merkwaarden zijn het leidend principe voor het invulling geven aan houding en gedrag van de medewerkers vanuit de merkidentiteit en de merkpositionering van de organisatie als geheel. Voor alle medewerkers geldt dat je binnen moet waarmaken wat je buiten belooft en andersom. Dat betekent ook dat er bij Univé mensen werken die in staat zijn de merkwaarden naar hun eigen gedrag en handelen te vertalen, maar ook in de manier waarop ze werken met collega’s, klanten en stakeholders.

Voor onze kantoren in Zwolle en Assen hebben wij een vacature voor een


(Senior) VermogensbeheerderOrganisatorische context Univé
De afdeling Vermogensbeheer en Treasury (V&T) is ondergebracht in Univé Services. Zij formuleert in nauwe afstemming met de entiteiten het beleid op het eigen verantwoordelijkheidsdomein. De afdeling V&T is adviseur en uitvoerder van het beleggingsbeleid en het treasurybeleid en monitort in dit kader de uitvoering van beleid/plannen en evalueert beleggingscategorieën, externe managers en bankrelaties. De afdeling Vermogensbeheer & Treasury is de spin in het web binnen het Asset & Liability Committee (ALCO). Het ALCO is een adviescommissie ten behoeve van het bestuur van Coöperatie Univé gericht op balansmanagement. Het gaat hierbij om ALM-studies, beleggingen, treasurygelden, liquiditeit, solvabiliteit en balansrisico’s. Specifiek voor de afdeling V&T zijn in dit kader het vaststellen van de algemene kaders van het beleggingsbeleid van de Univé Group en de specifieke beleggingsplannen van de entiteiten relevant.

De standsplaats voor deze functie is Zwolle / Assen.

De uitdaging
 • Je volgt en signaleert ontwikkelingen in de markt op het gebied van vermogensbeheer;
 • Je vertaalt relevante ontwikkelingen en veranderingen naar verbetervoorstellen voor de processen, procedures en dienstverlening van de afdeling vermogensbeheer;
 • Je beoordeelt beleggingsvoorstellen van de vermogensbeheerder/custodians op volledigheid. Je legt de voorstellen vervolgens voor aan de afdelingsmanager of retourneert de voorstellen naar de vermogensbeheerder/custodians indien niet volledig;
 • Je toetst en monitort de kwantiteit en kwaliteit van de producten en diensten van vermogensbeheerder/custodians aan de hand van de overeengekomen prestatie-indicatoren;
 • Je monitort en evalueert externe partijen die betrokken zijn bij het vermogensbeheer;
 • Je treedt bij geconstateerde afwijkingen van de prestatie-indicatoren in contact met de vermogensbeheerder/custodians en formuleert de aanpak voor verbetering;
 • Je signaleert risico’s bij de vermogensbeheerder/custodians en onderneemt actie;
 • Je stuurt vermogensbeheerder/custodians aan bij het vertalen van regelingen en producten in efficiënte en effectieve bedrijfs- en werkprocessen en –systemen;
 • Je interpreteert, toetst en monitort opgeleverde rapportages van vermogensbeheerder/custodians;
 • Je kijkt kritisch naar het ALM proces, komt met ideeën en voorstellen en coördineert de uitvoering hiervan;
 • Je bent in staat als back-up op te treden van de treasurer indien de situatie hierom vraagt.

Wie ben jij?
Je hebt een afgeronde opleiding HBO/WO op (bedrijfs) economisch gebied. Je hebt ervaring opgedaan bij een verzekeraar, vermogensbeheerder of pensioenfonds. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt kennis van financiële markten, Treasury en betalingsverkeer. Je hebt kennis van relevante bedrijfsprocedures. Je hebt kennis van backoffice systemen, bankapplicaties en rapportagetools. Je hebt kennis van het vermogensbeheerproces. Je hebt een goed analytisch vermogen en een scherp oog voor risico’s en kansen. Je hebt een relevant netwerk in de financiële markten.

De belangrijkste competenties zijn:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Integriteit
 • Zorgvuldigheid
 • Ondernemerschap
 • Creativiteit

Wat bieden wij?
Wij bieden een prettige werkomgeving met een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Vakinhoudelijke ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling staan hoog in het vaandel.

Overige informatie
Wil je meer weten over deze vacature neem dan contact op met Erik de Boer, manager Vermogensbeheer &Treasury, tel. 06 135 13 776.

Wil jij onze nieuwe collega worden? Stuur dan vóór 16 april a.s.je sollicitatiebrief en CV via onze sollicitatiepagina. Let op: je krijgt altijd binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Heb je geen ontvangstbevestiging gekregen dan is mogelijk je sollicitatie niet goed verzonden. Neem dan contact met ons op.

Screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten